Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     

Bodil Elmhagen

Jag arbetar som forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet. Inom ramen för min anställning bedriver jag en del egen forskning.

Min forskning handlar om artinteraktioner, populationsdynamik och samhällsekologi, samt hur detta påverkas av klimat och människans brukande av landskapet.

Som forskare är jag fortsatt knuten till min tidigare arbetsplats Zoologiska institutionen på Stockholms universitet. En del av min forskning där, den som rör den i Sverige utrotningshotade fjällräven, har jag gjort inom Projekt Fjällräv.

 
 
   

Kontaktinformation
Bodil Elmhagen
Forskningskommunikatör
Svenska Jägareförbundet
Öster Malma
611 91 Nyköping
bodil.elmhagen@jagareforbundet.se


Bodil Elmhagen
Forskare, docent
Stockholm universitet
Zoologiska institutionen
106 91 Stockholm
bodil.elmhagen@zoologi.su.se
 

Kontaktinformation