Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

Hur ser en typisk fjällrävslya ut och hur används den?

Sammanfattning av artikeln: Dalerum F, Tannerfeldt M, Elmhagen B, Becker D, Angerbjörn A (2002) Distribution, morphology and use of arctic fox dens in Sweden. Wildlife Biology 8: 185-192.

En typisk fjällrävslya är utgrävd i en sandavlagring på kalfjället, ofta i en slukås. Eftersom det inte finns sand som är lämplig att gräva i på så många platser så är en bra lya en värdefull resurs. Lyorna används därför ofta gång på gång av olika fjällrävar. Det är inte omöjligt att de fjällrävslyor vi har i Fennoskandien idag har använts ända sedan den senaste istiden. Med tiden har lyorna växt sig stora och gödsling från spillning och bytesdjursrester har skapat en speciell frodig vegetation syns på långt håll. Ibland kan rödräv slå sig ned i fjällrävslyor på kalfjället. En rödräv kan gräva sin egen lya, men rödrävslyor är betydligt mindre än en typisk fjällrävslya.

Den här studien omfattar de 77 fjällrävslyor som inventerats regelbundet i Ammarnäsfjällen (Vindelfjällen) perioden 1980-2000. Det finns i genomsnitt en fjällrävlya per 21 kvadratkilometer kalfjäll och lyorna ligger mer utspridda från varandra än man skulle ha förväntat sig om utbredningen varit slumpmässig, vilket kan återspegla faktumet att fjällräven hävdar revir och i regel inte vill ha grannar alltför nära inpå den egna lyan. Den genomsnittliga lyan i Ammarnäsfjällen låg 915 meter över havet och 3.5 km från närmaste trädgräns. Den hade 44 öppna ingångar och täckte en yta av 277 kvadratmeter.

Under studieperioden hade 31 av lyorna använts av fjällräv och 10 av rödräv. Antalet öppna ingångar, lyan storlek, höjd över havet och avstånd till närmsta trädgräns förklarade 36% av variationen i vilka lyor som användes av fjällräv och 21% av variationen i vilka fjällrävslyor som användes av rödräv. Fjällrävar använde lyor på högre altitud och längre bort från trädgränsen än vad rödräv gjorde. De tenderade också att använda lyor med fler öppna ingångar, vilket kan tyda på att fjällrävar i högre grad än rödräv underhåller och gräver nya gångar i de lyor de använder. Av de lyor som fjällräv använde när de födde upp valpar, så föredrogs större lyor och även kullstorleken var större i stora lyor. Det tyder på att framgångsrik reproduktion hos fjällräv i Sverige är kopplat till stora lyor med många öppningar. Dessutom ligger dessa lyor långt från skogen, relativt högt upp på kalfjället.

 
   

 

 

Fjällrävstik
 

Fjällrävsvalp
 

Inventering av fjällrävslya. Lyorna används om och om igen, och gödslas av rävspillning och bytesdjursrester. Den frodiga växtligheten gör att lyan skiljer ut sig från det omgivande landskapet.