Bodil Elmhagen

Hem

Publikationer: Sammandrag

Resultat - min berättelse

Studieområde
- Om Fennoskandien

Vetenskaplig bakgrund

In English

     
 

Ledare för Ekoklims specialnummer i tidskriften AMBIO:
Konsekvenser av klimat- och markanvändningsförändringar på landskapsprocesser, biologisk mångfald, ekosystem-tjänster och förvaltning.

Sammanfattning av ledaren: Elmhagen B, Eriksson O, Lindborg R (2015) Implications of climate and land-use change for landscape processes, biodiversity, ecosystem services, and governance. Ambio 44(Suppl. 1): S1–S5. Ladda ned hela artikeln

I den här ledaren sammanfattar vi resultaten av 14 vetenskapliga artiklar från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Ekoklim på Stockholms universitet. De 14 artiklarna publiceras i det här specialnumret av AMBIO. Inom forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi hur förändringar i klimat och markanvändning påverkar landskapsprocesser, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Vi analyserar dessutom frågor kopplade till adaptiv förvaltning under pågående klimat- och markanvändningsförändring. Ett viktigt studieområde inom Ekoklim är Norrströms avrinningsområde, ett 22 650 km2 stort område som omger Mälaren, men vi bedriver även forskning i andra regioner. Artiklarna i det här specialnumret representerar olika forskningsfält inom Ekoklim. De visar på komplexa interaktioner mellan ett flertal olika förändrande drivkrafter samt olika återkopplingsmekanismer på olika rumsliga skalor. Därmed undersöker och hanterar Ekoklims forskningsprogram frågor som är viktiga för de utmaningar samhället kommer ställas inför i framtiden när fortsatta förändringar i markanvändningen samverkar med effekterna av ett förändrat klimat.

Vill du veta mer om Ekoklims specialnummer?
Klicka här så kommer du till Ambio, där samtliga 14 artiklar kan laddas ned.

 
 
 

Ekoklims specialnummer i AMBIO